Håndheving av 18 års grense fra og med 01-07-16 er utsatt til 01-01-17

ALDERSGRENSEKONTROLL gjelder fra 1. januar 2017. NSF arbeider for å få konkretisert Strålevernets tolkning.
For helt- eller delvis ubetjente solsentre er det avklart at "forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll" vil kreve bruk av SMS, mobil-app, eller tilsvarende elektroniske løsninger.
Det betyr at "adgangskort" ikke kan brukes alene, men må verifiseres på solingstidspunktet av en personlig kode o.l.

 
 

SOLEN - VÅR BESTE VENN !

    Se og les om årets viktigste film her 


Forskning om sol og helse

Statens strålevern sier at dagens solarier er laget kun for å gi brunfarge. Allerede i 1975 skrev Friedrich Wolff Mediziniche Institutt om helsemessige fordeler i solen ute og at hans utvikling av solarierør hadde som målsetting å gi helsemessige fordeler i tillegg til brunfarge. Det var riktignok senere en periode nede i Europa med mest mulig UVA for at "de der nede" skulle få mest mulig brunfarge, men produsentene både ønsker og beskriver at solariene er laget for å: 1. Gi deg brunfarge. 2. Sikre deg de helsemessige fordelene solen ute også gir. 

Denne siden inneholder nyttige linker og informasjon om sol og solarier. Det finnes tusenvis av forskningsrapporter om fordeler og ulemper ved å være i sol og solarier. Konklusjonen er alltid at man bør ha måtehold.

Dagens UV-index ute (solarium kan ha opp mot 12)
www.nrpa.no/uvnett

Ingen klar sammenheng melom solariebruk og melanoma

Study on sunbed use and cutaneous melanoma in Europe

Solarium sunt i små doser, nyttig innslag av Johan Moan og Statens strålevern

http://www.tv2.no/nyheter/magasinet/solarium-sunt-...

P2-akademiet: Er det sunt eller skadelig å sole seg, av professor Johan Moan

www.nrk.no/nett-tv/klipp/493060

D-vitaminmangel i Norge og sykdommer – balansert informasjon

www.apexklinikken.no/artikler/Dvitaminmangelhospas...

Vitamin D Council

www.vitamindcouncil.org

Innlegg av Professor Johan Moan: Dagsavisens debattsider Publisert 29. april 2011

Helseministeren har sendt på høring et forslag om å innføre 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge, samt et påbud om betjening på alle norske solstudioer.

Innlegget er skrevet sammen med Asta Juzeniene (post dok), Alina Porojnicu (lege, postdok) og Zoya Lagunova (PhD student), Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet,Oslo Universitetssykehus.

I sitt høringsutkast begrunner statsråden aldersgrenseforslaget med funnene i IARC (International Agency Against Cancer)-studiene som konkluderte med at solarier, på lik linje med utesol, er melanomframkallende. Denne studien er kontroversiell, og mange ledende forskere har kritisert den for ensidighet, dårlige målemetoder og for ikke å ha tatt nok hensyn til nyere forskning som viser at solarier og sol er effektive D-vitaminkilder og at det er en rekke helsegevinster med en god D-vitaminstatus.

Noen epidemiologiske studier viser økt melanomrisiko for solariebrukere, andre viser det motsatte. Årsaken til uoverensstemmelsene er antakelig at solariene har forskjellig styrke i ulike land, og at det er vanskelig å skille solariebruk fra utesoling.

En norsk studie viser en klar økning i melanomfrekvensen koblet til solariebruk. Imidlertid var alle som inngår i studien 18 år eller yngre på et tidspunkt da det nesten ikke fantes solarier i Norge. De var faktisk 18 år mellom 1957 og 1977. Det er derfor slett ikke sikkert at deres melanomer skyldes solariebruk før eller ved 18-årsalderen.Dette samsvarer med andre studier som viser at forekomsten av melanomer i den yngste aldersgruppen i Norge har avtatt siden omkring 1990, altså i en periode når vi har fått mange flere solarier.

Vi, og mange andre forskere, har gjennom flere studier påvist at D-vitamin kan forebygge en rekke sykdommer, deriblant indre kreftformer. Til og med risikoen for melanomer på ikke-soleksponerte kroppsdeler avtar med økende soleksponering. Vi har beregnet at det er større helsegevinster enn risiko forbundet med forbedret D-vitaminstatus som lett kan oppnås ved forsiktig og forsvarlig soling og solariebruk. Særlig gjelder dette ungdommer som bruker mer tid foran dataskjermer og TV-er, driver inne-idretter og dermed er mindre ute i solen der de kan få D-vitamin. Ikke spiser ungdommen særlig med fet fisk heller.

Totalt sett har vi vansker med å se at det er blitt gjort en god nok faglig vurdering av de helsemessige konsekvensene av å innføre en slik aldersgrense. Tiltaket kan føre til netto tap av liv som følge av at deler av befolkningen mister en viktig kilde for D-vitamin. Vi anbefaler derfor helsemyndighetene å utsette forslaget, og heller ta en bred faglig utredning av all tilgjengelig forskning på området, inkludert vår og andres D-vitaminforskning. Vi bistår gjerne i dette arbeidet på bakgrunn av vår hudkreft- og D-vitaminforskning, som vi har drevet i mer enn 20 år.