Nyheter

Håndheving av 18 års grense fra og med 01-07-16 er utsatt til 01-01-17

ALDERSGRENSEKONTROLL gjelder fra 1. januar 2017. NSF arbeider for å få konkretisert Strålevernets tolkning.
For helt- eller delvis ubetjente solsentre er det avklart at "forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll" vil kreve bruk av SMS, mobil-app, eller tilsvarende elektroniske løsninger.
Det betyr at "adgangskort" ikke kan brukes alene, men må verifiseres på solingstidspunktet av en personlig kode o.l.

 
 

NYTT BETALINGSSYTEM FRA OG MED 01.02.2019 !sun2-solsenterjpg
LAST NED SUN2 APPEN FRA https://www.sun2.no/sun2-solkonto/